CONTABILITATE

  • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare
  • Evidența analitică și sintetică, clienți, furnizori;
  • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării;
  • Elaborarea balanței de verificare lunară;
  • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și Cartea Mare;
  • Contabilitate de gestiune și calculația costurilor;
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare;
  • Verificarea și întocmirea bilanțului contabil semestrial și anual;
  • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț.
  • Expertize contabile extrajudiciare.

REAL ESTATE ȘI INVESTIȚII ÎN AGRICULTURĂ

Vă sprijinim în procesul financiar – contabil și de consultanță în achiziționarea sau închirierea proprietăților sau terenurilor agricole în România.
 
Cere oferta 
Primește oferta