SERVICII DE SALARIZARE

 • Întocmirea documentelor privind încadrarea salariaților;
 • Modificarea condițiilor din contractul de muncă, încetarea contractului de muncă;
 • Transmiterea în REVISAL a acestor documente;
 • Preluarea datelor primare din interfețele puse la dispoziția clientului
 • Verificarea și procesarea datelor
 • Efectuarea calculului de lichidare și a taxelor către bugetul de stat
 • Întocmirea statelor de plată și editarea rapoartelor aferente
 • Efectuarea calculului pentru acordarea tichetelor de masă
 • Întocmirea borderourilor pentru distribuția tichetelor de masă
 • Generarea notelor contabile în formatul specific aplicației de contabilitate
 • Generarea fișierelor în formatul cerut de bancă pentru plata salariilor pe card
 • întocmirea și depunerea declarațiilor cerute de stat în forma stabilita prin lege
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru plata taxelor salariale
 • Posibilitatea efectuării plăților de salarii și taxe, upload în sistemul bancar online
 • Întocmirea declarațiilor 112
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor anuale de venit
 • Servicii operaționale de administrare de personal
 • Contracte de munca
 • Acte adiționale
 • Decizii de încetare a activității
 • Emiterea adeverințelor pentru angajați
 • Gestionarea Registrului General de Evidentă a Salariaților în format electronic și raportarea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)
 • Asigurarea relației cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Casa de Sănătate ( CAS), Casa de Pensii

REAL ESTATE ȘI INVESTIȚII ÎN AGRICULTURĂ

Vă sprijinim în procesul financiar – contabil și de consultanță în achiziționarea sau închirierea proprietăților sau terenurilor agricole în România.
 
Cere oferta 
Primește oferta