AUDIT, REVIEW, OTHER LIMITED INSURANCE SERVICES AND RELATED SERVICES

Serviciile de audit se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în materie de audit:

  • Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe (‘ISRS’) 4400-” Proceduri convenite”,
  • Standardul Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS) 4410 – “Misiuni de compilare”.
  • Standardul Internațional Privind Misiunile de Revizuire (ISRE 2400) – ”Misiuni de revizuire a situațiilor financiare istorice”.
  • Standardul Internațional pentru misiunile de asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile
    informațiilor financiare istorice ( ISAE ) 3000

REAL ESTATE ȘI INVESTIȚII ÎN AGRICULTURĂ

Vă sprijinim în procesul financiar – contabil și de consultanță în achiziționarea sau închirierea proprietăților sau terenurilor agricole în România.
 
Cere oferta 
Primește oferta