Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că în raport cu dispoziţiile art. 7 alin. (11) coroborate cu cele ale art. 11 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, este lipsită de fundament interpretarea potrivit căreia o plângere prealabilă neurmată în termen de 6 luni de formularea acţiunii în contencios administrativ ar atrage decăderea/prescripţia din dreptul de a formula, la o dată ulterioară, cu urmarea procedurii plângerii prealabile, o acţiune în anularea actului administrativ normativ.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

REAL ESTATE ȘI INVESTIȚII ÎN AGRICULTURĂ

Vă sprijinim în procesul financiar – contabil și de consultanță în achiziționarea sau închirierea proprietăților sau terenurilor agricole în România.
 
Cere oferta 
Primește oferta